Folk Maps

KRONOMAKIA

2008 – Kronomakia, Ensemble Micrologus – Daniele Sepe und Rote Jazz Fraktion, il manifesto CD